BÁNH TRÁNG TÂY NINH
Bánh Tráng Gốc Muối 5kg

Bánh Tráng Gốc Muối 5kg

Giá: 120.000 vnđ (130.000 vnđ)
Bánh Tráng Gốc 5kg

Bánh Tráng Gốc 5kg

Giá: 110.000 vnđ (120.000 vnđ)
Bánh Tráng Vuông Tân Nhiên (10kg)

Bánh Tráng Vuông Tân Nhiên (10kg)

Giá: 500.000 vnđ (520.000 vnđ)
Bánh Tráng Gốc Phơi Sương (10kg)

Bánh Tráng Gốc Phơi Sương (10kg)

Giá: 250.000 vnđ (300.000 vnđ)
Bánh Tráng Trắng 500gr

Bánh Tráng Trắng 500gr

Giá: 25.000 vnđ (28.000 vnđ)
Bánh Tráng Trắng 50kg

Bánh Tráng Trắng 50kg

Giá: 1.750.000 vnđ (1.800.000 vnđ)
Facebook chat